icon
BLAZING FAST ! PURCHASE THIS INCREDIBLE THEME NOW FOR THE SUCCESS OF YOUR BUSINESS !
DARMOWA DOSTAWA WSZYSTKICH ADAPTOGENÓW

REGULAMIN

Regulamin promocji („Regulamin”)
pod nazwą: „3 za 2”

 

 

§1 [Organizator]

Organizatorem promocji (zwanej dalej „Promocją”) jest Flower One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 80-209 Chwaszczyno, ul. Polna 11 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000874312, REGON: 387733205, NIP: 7441826129,

(zwana dalej: „Organizatorem”).

 

§2 [Uczestnicy]

 1. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. posiada status „konsumenta” w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  –Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.).
 2. Zapewnienie możliwości udziału w Promocji następuje poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Promocji są następujące:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.);
  2. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą plików typu cookie.
 4. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji podczas jej trwania.
 5. Korzystając z Promocji Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.

 

§3 [Zasady Promocji]

 1. Promocja prowadzona jest od 06.06.2024 r. do odwołania przez Organizatora i jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem: www.mothersprotect.com, zwaną (dalej: „Strona www”).
 2. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie, z wyłączeniem pakietów ekskluzywnych oraz innych zestawów promocyjnych (dalej: „Produkty”).
 3. Rabat przyznawany jest od ceny regularnej Produktów.
 4. W ramach Promocji Uczestnik Promocji, który w okresie obowiązywania promocji dokona jednorazowo (objętego jednym zamówieniem) zakupu trzech dowolnych Produktów, jest uprawniony do otrzymania trzeciego najtańszego Produktu gratis.
 5. W przypadku zakupu (objętego jednym zamówieniem) 3 Produktów w tej samej cenie, Uczestnik Promocji jest uprawniony do otrzymania jednego z zakupionych Produktów gratis.
 6. Promocja zostanie automatycznie naliczona w koszyku po dodaniu wymaganej liczby Produktów (minimum 3 Produkty).
 7. W przypadku zakupu większej ilości wielokrotności trzech dowolnych Produktów w ramach jednej transakcji (np. 6, 9, 12 Produktów itd.) Uczestnik Promocji będzie uprawniony do otrzymania odpowiednio dwóch, trzech lub czterech itd. najtańszych Produktów objętych jednym zamówieniem (w kolejności od najwyższej do najniższej ceny) gratis.
 8. Promocja nie łączy się z punktami zdobytymi w Programie lojalnościowym oraz innymi promocjami i kodami rabatowymi.
 9. Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki (nalicza się tylko od ceny Produktu).
 10. W czasie trwania Promocji obowiązuje darmowa dostawa, z wyłączeniem przesyłek za pobraniem oraz przesyłek zagranicznych.
 11. Przyznany przez Organizatora Promocji Produkt gratisowy nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

 

§4 [Reklamacje]

 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Promocji powinny być pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje powinny zostać przekazane na piśmie wysłanym pocztą na adres Organizatora, faksem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: doradca@mothersprotect.com, drogą telefoniczną pod numerem 800 909 433 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji.

 

§4 [Zwroty]

 1. Skorzystanie przez Uczestnika z prawa zwrotu niewadliwego, zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach Promocji zgodnie z Polityką Zwrotów Mother’s Protect oznacza odstąpienie klienta od Promocji „3 za 2”. Zwrot w tym wypadku możliwy jest jedynie pod warunkiem, że klient jednocześnie zwraca wszystkie produkty, których zakup uprawniał go do udziału w promocji, a klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.
 2. Skorzystanie przez Uczestnika z prawa zwrotu wynikającego z Gwarancji Satysfakcji oznacza odstąpienie klienta od Promocji „3 za 2”. Zwrot w tym wypadku możliwy jest jedynie pod warunkiem, że klient jednocześnie zwraca wszystkie produkty, których zakup uprawniał go do udziału w promocji, a klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.

 

§5 [Dane osobowe] 

 1. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane (zwane dalej: „Danymi osobowymi”):
  1. Imię i nazwisko Uczestnika,
  2. Adres do wysyłki zamówienia,
  3. Numer telefonu kontaktowego Uczestnika,
  4. Adres e-mail Uczestnika.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Uczestnicy poprzez czynny udział w Promocji wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora jako administratora danych osobowych („Administrator”) w celu udziału w Promocji.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w Promocji, w tym w celu rozpatrzenia reklamacji, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby własne, dokumentowania prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Uczestnika, Administratora lub osoby trzecie.

   Twój koszyk

   empty bottles

   Promocja 3 za 2

   Dodaj do koszyka 3 produkty, a najtańszy z nich dostaniesz za darmo!

   *Nie dotyczy zestawów

   Twój koszyk jest pusty!

   Dodaj swoje ulubione produkty do koszyka.

   Pełne zadowolenie lub zwrot pieniędzy

   Ekspresowa wysyłka

   Ashwagandha
   Ashwagandha
   149,00 zł
   Probiotyk Flora Fortuna
   Nowość
   Probiotyk Flora Fortuna
   189,00 zł