icon
BLAZING FAST ! PURCHASE THIS INCREDIBLE THEME NOW FOR THE SUCCESS OF YOUR BUSINESS !

Styl przywiązania, czyli klucz do zrozumienia relacji

Styl przywiązania jest jedną z kluczowych koncepcji w dziedzinie psychologii, która pozwala zrozumieć, jakie relacje tworzymy z innymi ludźmi. Przybliżymy Ci pojęcie stylu przywiązania oraz przedstawimy jego znaczenie w kontekście relacji z innymi. Zrozumienie stylów przywiązania może okazać się niezwykle pomocne na co dzień, zachowania, które dotychczas wydawały się niezrozumiałe, będą łatwiejsze do wytłumaczenia, a przecież o to chodzi w dobrym życiu :)

Czym jest styl przywiązania?

Styl przywiązania to sposób, w jaki nawiązujemy relacje z innymi ludźmi, a także jak reagujemy na bliskość emocjonalną, rozłąkę i ponowne spotkanie. To koncepcja, która wywodzi się z badań nad relacjami rodzinno-dziecięcymi, ale ma ogromne znaczenie również w kontekście relacji partnerskich, przyjaźni i innych interakcji społecznych.

Psychologowie John Bowlby i Mary Ainsworth odegrali kluczową rolę w rozwinięciu teorii przywiązania. Ich badania, a przede wszystkim eksperyment tzw. "obcej sytuacji" (Strange Situation) doprowadziły do poszerzenia wiedzy na temat stylów przywiązania. 

Celem tego eksperymentu jest zbadanie relacji, jakie opiekun lub dorosły nieznajomy utrzymuje z dzieckiem w obcym środowisku. Procedura ta stała się na tyle popularna, że dotąd jest używana do oceniania stylów przywiązania. Oto one:

  • Bezpieczny (Secure Attachment)

Osoby o bezpiecznym stylu przywiązania mają zaufanie do innych i świadomość własnej wartości. Są w stanie swobodnie eksplorować świat, a jednocześnie czuć się pewnie w relacjach. Mają zdolność nawiązywania głębokich i pełnych relacji z innymi.

  • Unikający (Avoidant Attachment)

Osoby o unikającym stylu przywiązania mają trudności ze swobodnym wyrażaniem emocji i bywają niechętne do bliskości emocjonalnej. Często obawiają się bycia zranionymi i wolą utrzymywać dystans w relacjach.

  • Lękliwy (Anxious Attachment)

Osoby z lękliwym stylem przywiązania często wykazują nadmierne zaangażowanie w relacje, zwłaszcza romantyczne oraz obawiają się odrzucenia. Mogą uważać się za niewystarczające i dlatego potrzebują stałych dowodów miłości i akceptacji od partnera.

  • Zdezorganizowany (Disorganized Attachment)

Osoby o zdezorganizowanym stylu przywiązania często przejawiają skomplikowane, niejednoznaczne zachowania. Ich reakcje na bliskość emocjonalną i separację mogą być nieprzewidywalne i trudne do zrozumienia. Mogą też wykazywać zamiennie wszystkie z wyżej wymienionych stylów przywiązania.


Dlaczego styl przywiązania jest taki ważny?

Twój styl przywiązania wpływa na to, jak budujesz i utrzymujesz relacje. Wpływa na to, jakich partnerów wybierasz, jak budujesz z nimi komunikację i jak rozwiązujesz konflikty. Zrozumienie stylu przywiązania może być kluczem do stworzenia zdrowych, satysfakcjonujących relacji.

Warto również zauważyć, że styl przywiązania może ewoluować i zmieniać się w miarę dorastania i doświadczania różnych relacji. To oznacza, że istnieje możliwość pracy nad swoim stylem przywiązania i rozwijania zdrowszych wzorców zachowań w relacjach.

Jak możemy wykorzystać wiedzę o stylach przywiązania?

Samoświadomość: Dzięki poznaniu swojego stylu przywiązania możemy budować bezpieczniejsze i bardziej świadome relacje z najbliższymi. 

Wsparcie Terapeutyczne: Jeśli Twój styl przywiązania wpływa negatywnie na relacje i psychikę, to warto skorzystać ze wsparcia psychoterapeuty. Terapia może pomóc zidentyfikować i rozwiązać problemy związane ze stylem przywiązania.

Rozwijanie Bezpiecznych Wzorców: Praca nad zrozumieniem i rozwijaniem bezpiecznego stylu przywiązania może pomóc w budowaniu zdrowych i satysfakcjonujących relacji z innymi.

Źródła:

1. Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. Basic Books.
2. Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Psychology Press.
3. Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511-524.
4. Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2016). Attachment in Adulthood:

Informacje zawarte na blogu nie powinny być
wykorzystywane lub traktowane jako porada medyczna.


-->

Twój koszyk

empty bottles

Promocja 3 za 2

Dodaj do koszyka 3 produkty, a najtańszy z nich dostaniesz za darmo!

*Nie dotyczy zestawów

Twój koszyk jest pusty!

Dodaj swoje ulubione produkty do koszyka.

Pełne zadowolenie lub zwrot pieniędzy

Ekspresowa wysyłka

Ashwagandha
Ashwagandha
149,00 zł
Probiotyk Flora Fortuna
Nowość
Probiotyk Flora Fortuna
189,00 zł